Czy wszystkie potrącenia wchodzące w składowe L4 należy odjąć od wynagrodzenia zasadniczego?

Wynagrodzenia wykazujemy w kwocie brutto. W przypadku wypłaty wynagrodzenia za czas choroby pracownika odpowiednie składniki wynagrodzenia za dany okres należy wykazać odpowiednio zmniejszone (przypominamy, że świadczenia wypłacane przez ZUS nie są składnikami wynagrodzenia).

Link do Instrukcji: https://pomocsio.men.gov.pl/wynagrodzenie/