Zgubiłam login. Co należy zrobić w takim wypadku?

W takim wypadku należy cofnąć upoważnienie. Dyrektor cofa upoważnienie pracownikowi, organ prowadzący cofa dyrektorowi.