Zajęcia edukacyjne uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe – grupowa rejestracja

Data ostatniej aktualizacji: 11.05.2020

Pozostałe dane dziedzinowe – Zajęcia edukacyjne uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe – grupowa rejestracja

Formularz pozostałych danych dziedzinowych Zajęcia uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe wypełniany jest przez szkoły o typie:

 • Branżowa szkoła I stopnia
 • Technikum
 • Szkoła policealna

Zajęcia edukacyjne uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe możliwe są do wykazania od roku szklonego 2019/2020 dla uczniów przypisanych do oddziałów na podbudowie Szkoły podstawowej w szkołach Branżowa szkoła I stopnia i Technikum. W Szkole policealnej nie jest określana podbudowa oddziału.

Aby uzupełnić większość pozostałych danych dziedzinowych w tym również Zajęcia edukacyjne uczniów z art. 47 ustawy Prawo oświatowe, uczeń musi być przypisany do oddziału podstawowego w danym roku szkolnym.

Z listy oddziałów podstawowych należy wybrać oddział, a następnie wejść w zakładkę „przypisania”.

Wybrać uczniów z listy:

z menu wybrać . Rozwiną się dostępne w danej szkole lub placówce oświatowej możliwe do wypełnienia dane dziedzinowe.

Z podanych opcji należy wybrać Zajęcia edukacyjne uczniów z art. 47.

Otworzy się okno,

Następnie należy wybrać jeden z rodzajów zajęć:

 1. Realizacja zajęć zgodnie z podstawą programową
 2. Dodatkowe umiejętności zawodowe – można określić tylko jeżeli uczeń uczy się zawodu, który ma zdefiniowaną umiejętność dodatkową
 3. Kwalifikacje rynkowe – po wybraniu tej opcji należy określić kwalifikację rynkową:
  • Montowanie stolarki budowlanej
  • Pilotowanie imprez turystycznych
  • Odzyskiwanie danych z dysków twardych HDD
  • Certyfikat umiejętności komputerowych – poziom podstawowy
  • Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)
  • Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych
  • Praca z dzieckiem metodą Marii Montessori
  • Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych
  • Serwis napojów mieszanych i alkoholi
  • Aktywne prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – przedstawiciel handlowy
  • Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi
  • Obsługa klienta i sprzedaż w punkcie handlowym – sprzedawca
  • Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – handlowiec
  • Zaopatrywanie w sklepach w wyroby medyczne produkowane seryjnie
  • Tworzenie witryn internetowych
  • Projektowanie grafiki komputerowej
  • Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D
  • Montowanie i serwisowanie przyłączy oraz instalacji wewnątrzbudynkowych w technologii światłowodowej
  • Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży
  • Diagnoza i pomoc psychoonkologiczna osobom chorym onkologicznie, osobom po chorobie nowotworowej oraz ich rodzinom i otoczeniu – Psychoonkolog
  • Wsparcie osób chorych onkologicznie, osób po chorobie nowotworowej oraz ich rodzin i otoczenia
  • Zarządzanie obsługą spraw kadrowych
  • Naprawa, konserwacja i modernizacja rowerów
  • Wytwarzanie odzieży miarowej damskiej
  • Konstruowanie szablonów odzieżowych do produkcji przemysłowej odzieży
  • Zarządzanie pracą restauracji
  • Prowadzenie obsługi biura
  • Zarządzanie procesami technologicznymi przemysłowego szycia odzieży z dzianin
  • Konstruowanie w systemach CAD/CAM przemysłowych szablonów odzieżowych
  • Obsługa w turystyce zdrowotnej

4.Uprawnienia zawodowe

5.Zajęcia uzgodnione z pracodawcą

Uzupełniony formularz

należy zatwierdzić za pomocą klawisza   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-54.png .

Jeśli dane zostaną poprawnie wysłane poszczególni uczniowie będą zaznaczani na zielony kolor. Uczniowie, którym dane dziedzinowe nie zostały poprawie przypisane zostaną oznaczeni na czerwony kolor.

Po wysłaniu danych, okno należy zamknąć okno znakiem „x” w prawym górnym rogu.

Dane zostaną zapisane w formularzu pozostałych danych dziedzinowych ucznia: