Z jaką datą należy wprowadzić uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela?

Należy wprowadzić datę uzyskania dokumentu świadczącego o awansie, który jest podstawą do roszczeń z tytułu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego.