Wzory upoważnień

Wzory upoważnień – komentarz merytoryczny

W tej części instrukcji zamieszczone zostają przykładowe wzory upoważnień. Należy podkreślić, że przedstawione wzory upoważnień stanowią tylko przykład, jakie dane powinny być zawarte w pisemnych upoważnieniach wydawanych przez kierowników podmiotów upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO. Ponadto publikacja poniższych wzorów upoważnień nie oznacza konieczności zmiany pisemnych upoważnień, które już zostały wydane.

W zależności od zakresu udzielanego upoważnienia poniżej udostępniamy następujące wzory upoważnień:

  1. wzór upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO – na podstawie którego, osoba upoważniona, po przejściu procedury przyznawania danych dostępowych (login i hasło), może uzyskać dostęp do bazy danych SIO w określonym zakresie,
  2. wzór upoważnienia do przyznawania danych dostępowych oraz blokowania dostępu do bazy danych SIO – na podstawie którego, osoba upoważniona, po przejściu procedury przyznawania danych dostępowych (login i hasło), może w imieniu kierownika podmiotu przyznawać dane dostępowe oraz blokować dostęp do bazy danych SIO,
  3. wzór upoważnienia do przyznawania danych dostępowych oraz blokowania dostępu do bazy danych SIO, a także do dostępu do bazy danych SIO – stanowi kombinację powyższych, na podstawie takiego pisemnego upoważnienia, osoba upoważniona może, po przejściu procedury przyznawania danych dostępowych (login i hasło), zarówno uzyskać dostęp do bazy danych SIO w określonym zakresie, jak i w imieniu kierownika podmiotu przyznawać dane dostępowe oraz blokować dostęp do bazy danych SIO.

W przypadku przedłużania upoważnienia dla pracownika, dniem od kiedy upoważnienie powinno zostać przedłużone jest pierwszy dzień następujący po dniu, w którym upływa termin ważności aktualnego upoważnienia. Przykładowo jeżeli upoważnienie jest ważne do 31 sierpnia 2017 r. to przedłużając je odpowiednio wcześniej (np. 3 sierpnia 2017 r. lub inna data w okresie 3 miesięcy przed upływem ważności upoważnienia) jest ono przedłużane od 1 września 2017 r. do maksymalnie 31 sierpnia 2022 r. (nie dłużej niż 5 lat liczone od daty końca ważności upoważnienia).

Download (PDF, 441KB)