Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020

Uczeń – Dane dziedzinowe – Wypadki – usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych dotyczących wypadku.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-45.png   i wybrać opcję   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-46.png .

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-48.png   .

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-50.png   .

Usunięty wpis zniknie z panelu danych dziedzinowych WYPADKI: