Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020

Uczeń – Dane dziedzinowe – Wypadki – usunięcie

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych dotyczących wypadku.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu   przycisk menu   i wybrać opcję   przycisk usuń .

Okno z widokiem na opcję wyboru usuń, zapisanego wypadku w danych dziedzinowych ucznia

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając   przycisk usuń   .

Okno z komunikatem czy na pewno usunąć informację o wypadku?

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat   Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie   .

Usunięty wpis zniknie z panelu danych dziedzinowych WYPADKI:

Okno z widokiem na wprowadzone zmiany po usunięciu wypadku, w zakłądce dane dziedzinowe ucznia