Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020

Uczeń – Dane dziedzinowe – Wypadki – rejestracja

Rejestracja danych dziedzinowych ucznia obejmuje dane dotyczące wypadków, którym uległ uczeń.

Wykazuje się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce dane dziedzinowe https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-46.png i wprowadzając dane w karcie WYPADKI.

Aby dodać wypadek należy kliknąć https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-187.png w karcie Wypadki. Otworzy się formularz do wypełnienia:

Należy uzupełnić pola:

  • Data wypadku
  • Rodzaj wypadku
  • Przyczyna wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Rodzaj zajęć

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-15.png .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych dziedzinowych dotyczących wypadku: