Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020

Uczeń – Dane dziedzinowe – Wypadki – rejestracja

Rejestracja danych dziedzinowych ucznia obejmuje dane dotyczące wypadków, którym uległ uczeń.

Wykazuje się po wybraniu ucznia z listy uczniów w zakładce dane dziedzinowe dane dziedzinowe i wprowadzając dane w karcie WYPADKI.

Widok na zakładkę dane dziedzinowe u wybranego ucznia, z możlwiością dodania wypadku w danym roku szkolnym

Aby dodać wypadek należy kliknąć przycisk dodaj w karcie Wypadki. Otworzy się formularz do wypełnienia:

Okno formularza dodaj wypadek z polami do uzupełnienia

Należy uzupełnić pola:

  • Data wypadku
  • Rodzaj wypadku
  • Przyczyna wypadku
  • Miejsce wypadku
  • Rodzaj zajęć

Okno uzupełnionego formularza dodaj wypadek z przyciskiem zapisz

Wypełniony formularz należy zapisać używając przycisku  zapisz .

Po zatwierdzeniu informacji pojawi się komunikat   Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Wprowadzone dane pojawią się w oknie danych dziedzinowych dotyczących wypadku:

Widok z dodanym wypadkiem, w zakładce dane dziedzinowe wybranego ucznia