Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020

Uczeń – Dane dziedzinowe – Wypadki – modyfikacja

Aby dokonać modyfikacji wprowadzonych wcześniej danych należy przy wybranym wpisie wejść w menu   przycisk menu   i wybrać opcję   przycisk modyfikuj .

Okno z widokiem na przycisk modyfikuj przy zapisanym wypadku, w danych dziedzinowych ucznia

Modyfikacji podlegają pola:

  • Data wypadku,
  • Rodzaj wypadku,
  • Przyczyna wypadku,
  • Miejsce wypadku,
  • Rodzaj zajęć.

Okno formularza modyfikuj wypadek, z aktywnymi polami do edycji

Poprawne zapisanie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony  Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Widok zmienionego wpisu zgłosoznego wypadku w danych dziedzinowych ucznia