Wyłączenie szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

JST – Wyłączenie szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

W module należy wybrać z listy szkołę/placówkę, która będzie wyłączna z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) i stanie się samodzielna.

W podglądzie szczegółów placówki w prawym górnym rogu klikamy ikonkę ołówka  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-778.png (Modyfikuj).

Należy przewinąć okno formularz do sekcji Dane dodatkowe.

W polu Podmiot nadrzędny za pomocą ikony  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/09/word-image-780.png  usuwamy podmiot nadrzędny (np. zespół szkół) oraz uzupełniamy nowowyświetlone pola: Imię dyrektoraNazwisko dyrektora:

Zmiany należy zapisać poprzez  przycisk w prawym dolnym rogu    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-28.jpeg  .

Na dole ekranu pojawi się komunikat    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-29.jpeg

Struktura wyłączonej placówki po zaakceptowaniu przez GUS zmieni się i wskaże placówkę samodzielną.