Wyłączenie szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

JST – Wyłączenie szkoły lub placówki z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół)

W module podmiotnależy wybrać z listy szkołę/placówkę, która będzie wyłączona z jednostki nadrzędnej (zespołu szkół) i stanie się samodzielna.

okno z widokiem na podmioty z oznaczoną placówką która ulegnie wyłączeniu z jednostki nadrzędnej

W kolejnym kroku należy kliknąć przycisk menu w prawym górnym rogu okna, wybrać „modyfikuj” a następnie dokonać zmian.

Należy przewinąć okno formularz do sekcji Dane dodatkowe.

okno z widokiem na wycinek z podmiotem nadrzędnym z oznaczonym w prawym górnym rogu znakiem x

W polu Podmiot nadrzędny za pomocą ikony  znak x  usuwamy podmiot nadrzędny (np. zespół szkół) oraz uzupełniamy nowowyświetlone pola: Imię dyrektoraNazwisko dyrektora:

okno z widokiem na wycinek z uzupełnionymi danymi dyrektora

Zmiany należy zapisać poprzez  przycisk w prawym dolnym rogu    przycisk zapisz  .

Na dole ekranu pojawi się komunikat    widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Struktura wyłączonej placówki po zaakceptowaniu przez GUS zmieni się i wskaże placówkę samodzielną.

okno z widokiem na strukturę podmiotu