Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

WYKSZTAŁCENIE – Rejestracja/modyfikacja/usunięcie

W celu zarejestrowania wykształcenia nauczyciela należy wejść w zakładkę , wybrać nauczyciela z listy i w oknie głównym wejść w zakładkę Dane Dziedzinowe, Wynagrodzenie i kliknąć przycisk https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-56.png .

Po kliknięciu w przycisk https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-56.png , otworzy się okno formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie wykształcenia nauczyciela.

Należy określić poziom wykształcenia zgodnie z dokumentacją w aktach osobowych danego nauczyciela. Najpierw wybieramy grupę wykształcenia nauczyciela, następnie konkretny poziom wykształcenia oraz datę uzyskania.

Po wprowadzeniu danych wykształcenia nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku  .

Po kliknięciu przycisku  pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png .

Jeśli nauczyciel w trakcie trwania stosunku pracy uzyska wyższy poziom wykształcenia, jego wykształcenie powinno zostać zmodyfikowane.

W tym celu należy kliknąć w i użyć opcji MODYFIKUJ, następnie wprowadzić aktualne dane, po czym zapisać zmodyfikowany formularz.

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące wykształcenia nauczyciela, w Danych Dziedzinowych w panelu Wykształcenie należy skorzystać z opcji USUŃ.

Pojawi się komunikat:

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-73.png .

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Wykształcenie.