Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Dane dziedzinowe nauczyciela Wykształcenie – Rejestracja/modyfikacja/usunięcie

W celu zarejestrowania wykształcenia nauczyciela należy wejść w zakładkę NAUCZYCIELE, Lista nauczycieli  wybrać nauczyciela z listy i w oknie głównym wejść w zakładkę Dane Dziedzinowe, Wykształcenie i kliknąć przycisk DODAJ.

okno z widokiem na wybór nauczyciela  z listy któremu ma zostać wprowadzone wykształcenie w danych dziedzinowych

Po kliknięciu w przycisk DODAJ, otworzy się okno formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie wykształcenia nauczyciela.

Należy określić poziom wykształcenia zgodnie z dokumentacją w aktach osobowych danego nauczyciela. Najpierw wybieramy grupę wykształcenia nauczyciela, następnie konkretny poziom wykształcenia oraz datę uzyskania.

okno z widokiem na możliwość wprowadzenia danych dotyczących wykształcenia

Po wprowadzeniu danych wykształcenia nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku  ZAPISZ.

Po kliknięciu przycisku  ZAPISZ pojawi się komunikat:  “Operacja zakończona pomyślnie”.

Jeśli nauczyciel w trakcie trwania stosunku pracy uzyska wyższy poziom wykształcenia, jego wykształcenie powinno zostać zmodyfikowane.

W tym celu należy kliknąć w  menu ( znak przycisk menu )  i użyć opcji MODYFIKUJ, następnie wprowadzić aktualne dane, po czym zapisać zmodyfikowany formularz.

okno z widokiem na zaznaczone wykształcenie które ma zostać modyfikowane

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące wykształcenia nauczyciela, w Danych Dziedzinowych w panelu Wykształcenie należy skorzystać z opcji USUŃ.

okno z widokiem na zaznaczone wykształcenie które ma zostać usunięte

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia wykształcenia

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Wykształcenie.