Wykształcenie

SZKOŁA – NAUCZYCIEL – Dane dziedzinowe

WYKSZTAŁCENIE– Rejestracja/modyfikacja/usunięcie

Po wybraniu panelu Wykształcenie z zakładki Dane Dziedzinowe należy kliknąć  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-56.png system przeniesie użytkownika do formularza, który pozwoli wprowadzić informacje odnośnie wykształcenia nauczyciela.

Należy określić poziom wykształcenia zgodnie z dokumentacją w aktach osobowych danego nauczyciela. Najpierw wybieramy grupę wykształcenia nauczyciela, następnie konkretny poziom wykształcenia oraz datę uzyskania.

Po wprowadzeniu danych wykształcenia nauczyciela formularz należy zapisać za pomocą przycisku  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-58.png  .

Po kliknięciu przycisku ZAPISZ pojawi się komunikat:  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-60.png

Jeśli nauczyciel w trakcie trwania stosunku pracy uzyska wyższy poziom wykształcenia, jego wykształcenie powinno zostać zmodyfikowane.

W tym celu należy użyć opcji MODYFIKUJ, wprowadzić aktualne dane, następnie zapisać zmodyfikowany formularz.

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące wykształcenia nauczyciela, w Danych Dziedzinowych w panelu Wykształcenie należy skorzystać z opcji USUŃ

Pojawi się komunikat:

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-73.png

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Wykształcenie.