Wykazanie przedłużonego okresu nauki oraz kontynuacja nauki w oddziale na tym samym poziomie