Wykaz placówek oświatowych

Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

JST – Wykaz placówek oświatowych

Moduł PODMIOTY

Wszystkie opcje związane z wypełnianiem formularzy rejestracyjnych są zlokalizowane w module  . Wybierając odpowiedni przycisk menu z lewej strony ekranu, użytkownik przechodzi do właściwego modułu aplikacji, która sygnalizuje zmianą koloru wybranego modułu na niebieski.

W aplikacji wyświetla się lista wszystkich zarejestrowanych placówek przez dany organ samorządu terytorialnego lub dane ministerstwo.

Przedstawia ona tabelę z formularzami rejestracyjnymi i modyfikacyjnymi zapisanymi w systemie centralnym. Tabela prezentuje następujące informacje:

  • RSPO – (zostaje nadany automatycznie podczas zapisania formularza rejestracyjnego placówki w bazie danych),
  • Nazwę szkoły lub placówki oświatowej,
  • Datę rejestracji,
  • REGON,
  • Typ placówki,
  • Miejscowość
  • Kolumnę z ikonami informującymi o statusie przetworzenia formularza (trójkąt z wykrzyknikiem, lub kółko z literą „i” w środku)  http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-63.png  ,  http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-64.png  oraz jej strukturze  http://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/07/word-image-65.png  .

Filtrowanie danych

Możliwe jest filtrowanie placówek po ich nazwie za pomocą pola „z lupą”, gdzie należy wprowadzić szukaną frazę i nacisnąć „enter” lub przycisk z „lupą

Można także, zawęzić pole wyszukiwania ( numer RSPO/Nazwa/ REGON/ Typ/ Województwo/ Status aktywności) za pomocą , która znajdują się w prawym górnym rogu aplikacji.

Aby usunąć wprowadzone dane w polu należy skorzystać z przycisku .

Sortowanie danych

Dane na liście podmiotów można posortować po kolumnach widocznych na liście podmiotów RSPO: alfabetycznie/ po nazwie/ po dacie rejestracji/ wg typu/ poprzez kliknięcie kursorem myszy obok nazwy danej kolumny. Pojawi się wówczas „strzałka” w danej kolumnie, w kierunku góra/ dół, symbolizująca sortowanie   .