Wycofanie wniosku przez wnioskodawcę

Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2017

Wycofanie wniosku przez wnioskodawcę

Aby wycofać wniosek, który został potwierdzony we wcześniejszym kroku i posiada status złożony, należy wejść w aktywny link znajdujący się w pierwszym e-mailu:

Istnieje możliwość rezygnacji z dalszego rozpatrywania wniosku o dostęp do SIO po potwierdzeniu chęci złożenia tego wniosku. Aby móc samodzielnie wycofać złożony wniosek musi mieć on status złożony. W tym celu należy wejść na stronę ze szczegółami wniosku, która dostępna jest po wejściu na link, który został przesłany w pierwszym po złożeniu wniosku e-mailu:

W oknie logowania do wniosku należy wprowadzić odpowiednie dane:

– wybrać podmiot, do którego był składany wniosek

– podać PESEL

– podać hasło ustanowione przy składaniu wniosku

Następnie klikamy

Pojawi się podgląd szczegółów wniosku:

W górnym pasku formularza należy wybrać opcję WYCOFAJ WNIOSEK.

Po kliknięciu wskazanej opcji pojawi się komunikat: