Wprowadziłam nauczycielowi wykształcenie. W trakcie trwania pracy uzyskał on wyższy poziom wykształcenia. Czy należy je zmodyfikować?

Tak, jeśli nauczyciel w trakcie trwania stosunku pracy uzyska wyższy poziom wykształcenia, jego wykształcenie powinno zostać zmodyfikowane.