W wynagrodzeniu nauczyciela nie przechodzi kwota za nagrodę jubileuszową, staż pracy wynosi 20 lat. Pojawia się komunikat: Wystąpiły błędy, Staż pracy nauczyciela nie pozwala na rejestrację składnika wynagrodzenia nagroda jubileuszowa.

Komunikat dotyczący wysługi lat, jest informacją, w takim przypadku, proszę sprawdzić czy został wprowadzony prawidłowo OGÓLNY staż pracy. Proszę wejść w podgląd szczegółów umowy i wybrać modyfikację danych podstawowych, następnie proszę uzupełnić lub poprawić zgodnie ze stanem faktycznym ogólny staż pracy.