W szkole/placówce oświatowej została błędnie wprowadzona specyfika szkoły jako „brak specyfiki”, a powinna być „specjalna”. Jak możemy to poprawić?

Modyfikacji specyfiki szkoły można dokonać w przypadku błędnie zaznaczonej w placówce na dany rok szkolny specyfiki np. „brak specyfiki” na „specjalna”.

Aby zmienić wprowadzoną specyfikę należy najpierw skontaktować się ze szkołą/placówką i sprawdzić, czy na bieżący rok szkolny zostały zarejestrowane oddziały podstawowe i dodatkowe oraz czy do tych oddziałów zostali przypisani uczniowie.

Zatem zmiany specyfiki można dokonać tylko jeśli szkoła lub placówka:

  • nie przypisała lub usunęła wszystkich uczniów w oddziałach w szkole/placówce w aktualnym roku szkolnym
  • nie zarejestrowała lub zlikwidowała wszystkie oddziały zarejestrowane w danej szkole/placówce

Modyfikacja specyfiki umożliwia poprawne przekazanie danych o szkole/placówce, które zostały już przetworzone przez GUS pomimo ich błędnego wprowadzenia do RSPO.