W jakiej szkole można zarejestrować oddział ze specyfiką dodatkową „przygotowanie wojskowe”?

Oddział z taką drugą specyfiką można wykazać w liceum ogólnokształcącym oraz technikum. Placówki nie mogą posiadać związania organizacyjnego w podmiocie leczniczym.