W jaki sposób przepiąć szkoły/placówki z jednej jednostki złożonej do drugiej?

Aby przepiąć szkoły z jednej jednostki do drugiej należy:
wejść w moduł Placówki, odszukać i kliknąć w szkołę, która została błędnie podpięta pod jednostkę złożoną.
Następnie proszę kliknąć w przycisk„modyfikuj”, w polu „Rodzaj” wybrać opcję „samodzielna”
Wybrać opcję „Zapisz”. Po poprawnym przetworzeniu przez GUS placówka zmieni status na “zaakceptowany w GUS”. Następnie ponownie wchodzimy w modyfikacje i wybieramy właściwy rodzaj oraz podmiot nadrzędny.