Jak wykazać w obowiązku zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne proszę wpisać z typem: pozostałe i w obowiązku: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Uwzględnia się specyfikę i typu oddziału w którym, faktycznie realizowane są zajęcia.