Jak wykazać w obowiązku zajęcia korekcyjno kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uwzględnia się w obowiązku nauczyciela jako obowiązki nauczyciela współorganizującego kształcenie w typie: obowiązki nauczycieli nie przedmiotowców w szkołach i placówkach oświatowych.
Uwzględnia się specyfikę i typu oddziału w którym, faktycznie realizowane są zajęcia.