Oddział podstawowy – usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Oddział podstawowy – usunięcie

W systemie SIO można usunąć błędnie zarejestrowany oddział z listy oddziałów pod warunkiem, że nie ma do niego przypisanych uczniów – oddział musi być pusty.

Aby usunąć błędny oddział należy wybrać go z listy zarejestrowanych oddziałów:

Lista oddziałów z wybranym błędnym oddziałem do usunięcia

Należy kliknąć w wybrany wpis, pojawi się okno podglądu szczegółów oddziału w prawym górnym rogu wybrać opcję „kosza”  przycisk kosz

Podgląd szczegółów wybranego oddziału do usunięcia z zaznaczonym przyciskiem kosza

Pojawi się okno z pytaniem.

Okno z pytaniem- czy na pweno usunąć wybrany oddział ?

Chęć usunięcia oddziału należy potwierdzić klikając przycisk usuń  przycisk usuń .

Proces potwierdzony jest komunikatem  Okno z komunikatem operacja zakończona pomyślnie  .

Usunięty oddział znika z listy oddziałów.

Widok z listy oddziałów po usunięciu wcześniej wybranego oddziału