Usunięcie orzeczeń/opinii

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnia – wydawanie orzeczeń/opinii – usunięcie

Z funkcji usuwania orzeczenia lub opinii należy skorzystać, jeśli zarejestrowane orzeczenie/opinia ma błędnie wprowadzony typ lub nigdy nie była wydana przez daną poradnię.

Po wybraniu z listy zarejestrowanych danych formularza orzeczenia/opinii można skorzystać z funkcji usuń.

Widok na listę orzeczeń i opinii z zaznaczonym do usunięcia wpisem orzeczenia lub opinii

Należy kliknąć w wybrany wpis. Pojawi się okno podglądu szczegółów orzeczenia/opinii. W prawym górnym rogu wybrać opcję „kosza”   opcja kosz .

Podgląd szczegółów wybranego orzeczenia z zaznaczoną opcją kosz

Pojawi się okno z pytaniem:

Okno z pytaniem czy na pewno usunąć wybrane orzeczenie/opinię ?

Chęć usunięcia orzeczenia/opinii należy potwierdzić klikając przycisk usuń   przycisk usuń .

Proces potwierdzony jest komunikatem  Okno z komunikatem operacja zakończona pomyślnie   .

Usunięte orzeczenie/opinia znika z listy wydanych orzeczeń lub opinii:

Widok listy orzeczeń /opinii po usunięciu wspomnianego orzeczenia lub opinii