Usunięcie orzeczeń/opinii

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Poradnia – wydawanie orzeczeń/opinii – usunięcie

Z funkcji usuwania orzeczenia lub opinii należy skorzystać, jeśli zarejestrowane orzeczenie/opinia ma błędnie wprowadzony typ lub nigdy nie była wydana przez daną poradnię.

Po wybraniu z listy zarejestrowanych danych formularza orzeczenia/opinii można skorzystać z funkcji usuń.

Należy kliknąć w wybrany wpis. Pojawi się okno podglądu szczegółów orzeczenia/opinii. W prawym górnym rogu wybrać opcję „kosza”   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-5.png .

Pojawi się okno z pytaniem:

Chęć usunięcia orzeczenia/opinii należy potwierdzić klikając przycisk usuń   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-9.png .

Proces potwierdzony jest komunikatem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/11/word-image-10.png   .

Usunięte orzeczenie/opinia znika z listy wydanych orzeczeń lub opinii: