Usunięcie/modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Dane dziedzinowe – Laureat/finalista olimpiady/konkursu– modyfikacja/usunięcie

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez kliknięcie znaku menu    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-37.png  , a następnie wybranie opcja modyfikacji i usunięcia    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-38.png  .

W przypadku potrzeby zmiany wprowadzonych już danych dziedzinowych Laureat/finalista olimpiady/konkursu należy użyć opcji    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-42.png  .

Modyfikacji podlega pole Tytuł.

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-45.png   .

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ:

Po kliknięciu w przycisk usunięcia pojawi się komunikat ” Czy na pewno chcesz usunąć informację o laureacie/finaliście olimpiady/konkursu?”

Po wskazaniu funkcji USUŃ dane Laureat/finalista olimpiady/konkursu zostaną usunięte z listy.