Usunięcie/modyfikacja

Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Dane dziedzinowe – Laureat/finalista olimpiady/konkursu– modyfikacja/usunięcie

Po wprowadzeniu danych w formularzu można dokonać zmiany w zapisie poprzez kliknięcie znaku menu    przycisk menu  , a następnie wybranie opcja modyfikacji i usunięcia    Widok wyboru opcji z menu: modyfikuj lub usuń laureata/finalistę olimpiady/konkursu.  .

W przypadku potrzeby zmiany wprowadzonych już danych dziedzinowych Laureat/finalista olimpiady/konkursu należy użyć opcji    przycisk modyfikuj  .

Okno danych dziedzinowych z wyborem modyfikacji wpisu laureata/finalisty olimpiady/konkursu

Modyfikacji podlega pole Tytuł.

Okno formularza z możliwością zmiany tytułu laureata/finalisty olimpiady/konkursu w wybranym roku szkolnym

Zmianę należy zatwierdzić przyciskiem    zapisz   .

Aby usunąć błędnie wprowadzone dane należy skorzystać z funkcji USUŃ:

Okno danych dziedzinowych z możliwością usunięcia wpisu laureata/finalisty olimpiady/konkursu

Po kliknięciu w przycisk usunięcia pojawi się komunikat ” Czy na pewno chcesz usunąć informację o laureacie/finaliście olimpiady/konkursu?”

Okno komunikatu czy na pewno chcesz usunąć informacje o laureacie/ finaliście olimpiady/konkursu?

Po wskazaniu funkcji USUŃ dane Laureat/finalista olimpiady/konkursu zostaną usunięte z listy.