Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2020

DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone wcześniej dane, należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu , a następnie wybrać opcję usuń.

widok formularza wyposażenie z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych „Korzystanie z dziennika elektronicznego w danym roku kalendarzowym” należy skorzystać z opcji „kosza”

widok przycisku kosz pojawi się okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po akceptacji opcji USUŃ pojawi się komunikat widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .