Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2018

DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone wcześniej dane, należy przy wybranym wpisie wejść w menu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-2.png , a następnie wybrać opcję usuń.

Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/word-image-17.png

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych „Korzystanie z dziennika elektronicznego w danym roku kalendarzowym” należy odznaczyć checkbox , pojawi się komunikat a zaznaczenie tej informacji stanie się ponownie aktywne do wykazania.