Data ostatniej aktualizacji: 13.03.2020

DANE ZBIORCZE

Wyposażenie – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone wcześniej dane, należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu , a następnie wybrać opcję USUŃ.

widok formularza wyposażenie z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Pojawi się dodatkowe okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych.

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych Korzystanie z dziennika elektronicznego w danym roku kalendarzowym, należy kliknąć przycisk KOSZ, pojawi się okno, w którym należy potwierdzić chęć usunięcia danych

widok okna do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po akceptacji opcji USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.