Data ostatniej aktualizacji: 18.07.2018

DANE ZBIORCZE

Obiekty sportowe niebędące w dyspozycji szkoły – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone wcześniej obiekty należy przy odpowiednim wpisie wejść w menu i wybrać opcję .

Pojawi się okno z pytaniem o potwierdzenie usunięcia obiektu.

Po kliknięciu przycisku usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/07/word-image-190.png .

Wybrany wpis zostaje usunięty z listy.