Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Moduł: DANE ZBIORCZE

Powierzchnia terenów sportowych – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych. W tym celu należy kliknąć znak menu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-27.png i wybrać opcję  .

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

Po zatwierdzeniu informacji przyciskiem  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-140.png  pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-141.png .

Po wykonaniu operacji usuwane dane znikają z tabeli: