Szkoła Nauczyciele Stanowiska – usunięcie

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie usunięte Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

Aby usunąć Stanowisko należy kliknąć w ikonę menu znak (przycisk menu), a następnie z listy wybrać USUŃ.

okno z widokiem na panel stanowiska

okno z widokiem na stanowisko i wybór opcji usuń

W nowym oknie należy potwierdzić chęć usunięcia wprowadzonych danych klikając przycisk USUŃ. Chcąc zrezygnować z usuwania danych należy kliknąć w przycisk ANULUJ.

Poprawnie usunięta zmiana zakończy się komunikatem: “Operacja zakończona pomyślnie”.