Moduł: NAUCZYCIELE

Stanowisko – usunięcie

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie usunięte Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

Aby usunąć Stanowisko należy kliknąć w ikonę menu , a następnie z listy wybrać Usuń.

W nowym oknie należy potwierdzić chęć usunięcia wprowadzonych danych klikając przycisk . Chcąc zrezygnować z usuwania danych należy kliknąć w przycisk .

Poprawnie usunięta zmiana zakończy się komunikatem: