Szkoła Nauczyciele Stanowiska – usunięcie

W module Nauczyciele należy wybrać z Listy nauczycieli osobę, której zostanie usunięte Stanowisko. Następnie należy wybrać zakładkę Zatrudnienie.

Aby usunąć Stanowisko należy kliknąć w ikonę menu trzy kropki , a następnie z listy wybrać Usuń.

okno z widokiem na panel stanowiska

okno z widokiem na stanowisko i wybór opcji usuń

W nowym oknie należy potwierdzić chęć usunięcia wprowadzonych danych klikając przycisk usuń . Chcąc zrezygnować z usuwania danych należy kliknąć w przycisk anuluj .

Poprawnie usunięta zmiana zakończy się komunikatem: operacja zakończona pomyślnie