Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele – Awans zawodowy – usunięcie

Aby usunąć awans zawodowy nauczyciela należy wybrać opcję usuń .

okno z widokiem na wybrany awans zawodowy który ma zostać usunięty

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

operacja zakończona pomyślnie .

okno z widokiem na usunięty wpis dotyczący awansu zawodowego