Usunięcie

SZKOŁA – Nauczyciel – awans zawodowy – usunięcie

Aby usunąć awans zawodowy nauczyciela należy wybrać opcję

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-51.png