Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele – Awans zawodowy – usunięcie

Aby usunąć Awans zawodowy nauczyciela należy wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na wybrany awans zawodowy który ma zostać usunięty

Usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony:

“Operacja zakończona pomyślnie”.

okno z widokiem na usunięty wpis dotyczący awansu zawodowego