Data ostatniej aktualizacji: 06.04.2021

Izba rzemieślnicza –informacja o egzaminach czeladniczych – usunięcie

Aby usunąć dane dotyczące informacji o egzaminie czeladniczym należy przy wybranym wpisie wejść w MENUprzycisk menu   i wybrać opcję  USUŃ.

okno z widokiem na moduł Uczniowie  zakładka Uzyskanie tytułu czeladnika  w zawodzie z oznaczoną oznaczoną funkcją usuń

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez kliknięcie przycisk USUŃ. W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać  ANULUJ.

okno z widokiem na potwierdzenie usunięcia informacji o uzyskaniu tytułu czeladnika

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat  OPERACJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

 Okno z widokiem na funkcję Uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie