Uczniowie – Dane dziedzinowe – Dowożenie – Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2020

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-45.png    i wybrać opcję USUŃ.

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając    https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-48.png    .

Poprawne usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: . Wpis zniknie ze strony.