Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Dowożenie – Usunięcie

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu    przycisk menu    i wybrać opcję USUŃ.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością usunięcia informacji o dowożeniu

Pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając    przycisk usuń    .

Okno z komunikatem czy na pewno chcesz usunąć informację o dowożeniu?

Poprawne usunięcie danych zostanie potwierdzone komunikatem na dole strony: Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie . Wpis zniknie ze strony. Widok po usunieciu wpisu informacji o dowożeniu w danych dziedzinowych ucznia