Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Dane zbiorcze – Inne – Korzystanie ze świetlicy – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane, które będą usuwane poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w znak menu przycisk menu i z listy wybrać USUŃ.

okno dane zbiorcze inne zakładka korzystanie ze świetlicy z zaznaczoną możliwością usunięcia wybranych danych

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.