Data ostatniej aktualizacji: 23.12.2019

Dane zbiorcze – Inne – Korzystanie ze świetlicy – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane, które będą usuwane poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w znak menu i z listy wybrać .

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .