Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej– usunięcie

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu  przycisk menu  i wybrać opcję  przycisk usuń  .

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością usunięcia uzyskanego dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez kliknięcie  przycisk usuń . W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać  przycisk anuluj .

Okno z komunikatem czy na pewno chcesz usunąć informację o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej?

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat  Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie  .

Widok zawartości zakładki dane dziedzinowe po usunięciu uzyskania dyplomu ukończenia szkoły artystycznej wybranego ucznia