Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej– usunięcie

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-45.png  i wybrać opcję  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-46.png  .

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez kliknięcie  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/word-image.png . W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/04/word-image-1.png .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png  .