Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2019

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły artystycznej– usunięcie

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w MENUprzycisk menu  i wybrać opcję USUŃ.

Okno z widokiem na dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością usunięcia uzyskanego dyplomu ukończenia szkoły artystycznej

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez kliknięcie  USUŃ. W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać  ANULUJ.

Okno z komunikatem czy na pewno chcesz usunąć informację o uzyskaniu dyplomu ukończenia szkoły artystycznej?

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat OPERACAJA ZAKOŃCZONA POMYŚLNIE.

Widok zawartości zakładki dane dziedzinowe po usunięciu uzyskania dyplomu ukończenia szkoły artystycznej wybranego ucznia