Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

JST – OBOWIĄZEK NAUKI – USUNIĘCIE

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych dotyczących spełniania lub niespełniania obowiązku nauki ucznia.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-45.png   i wybrać opcję   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-46.png .

Następnie pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-48.png   .

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat   https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-50.png   .

Dane dotyczące obowiązku nauki zostaną usunięte.

Na liście uczniów etykieta zmieni swój kolor na szary .