Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

JST – OBOWIĄZEK NAUKI – USUNIĘCIE

Z funkcji USUŃ należy skorzystać tylko w przypadku błędnie wprowadzonych danych dotyczących spełniania lub niespełniania obowiązku nauki ucznia.

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu   przycisk menu   i wybrać opcję   przycisk usuń .

Okno z widokiem na zapisany obowiązek nauki i wybór opcji usunięcia go

Następnie pojawi się okno informujące o próbie usunięcia wybranej danej. Usunięcie należy potwierdzić klikając   przycisk usuń   .

Komunikat potwierdzający chęć usunięcia obowiązku nauki

Po poprawnym usunięciu na dole strony pojawi się komunikat   widok na komunikat operacja zakończona pomyślnie   .

Dane dotyczące obowiązku nauki zostaną usunięte.

Okno z widokiem na usunięty wpis obowiązku nauki

Na liście uczniów etykieta zmieni swój kolor na szary etykieta tarcza - obowiązek przedszkolny i obowiązek szkolny .