Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

DANE ZBIORCZE

Zatrudnienie – Rozwiązanie stosunku pracy – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące rozwiązania stosunku pracy, należy rozpocząć od wyboru roku kalendarzowego i okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty, a następnie kliknąć w przycisk Ikona kosza . Po kliknięciu w dany przycisk pojawi się komunikat ostrzegający, który zależy zatwierdzić przyciskiem przycisk usuń .

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po usunięciu danych pojawia się komunikat informujący o poprawnym wykonaniu operacji

komunikat operacja zakończona pomyślnie

Usunięcie spowoduje całkowitą utratę wprowadzonych danych dla danego sprawozdania,

okno rozwiązanie stosunku pracy nauczycieli po usunięciu wybranych danych