Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Nieobecności – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonej nieobecności należy wskazać nauczyciela z listy nauczycieli a następnie przejść do zakładki Zatrudnienie i na dole aplikacji przy zakładce Nieobecności kliknąć w trzy kropki wybierając opcję usuń

okno z widokiem na zatrudnienie i panel nieobeności

Po kliknięciu przycisku usuń pojawi się okno, informujące o próbie usunięcia wybranej nieobecności, którą należy potwierdzić klikając usuń

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia nieobecności

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony operacja zakończona pomyślnie

Usunięcia nieobecności można dokonać również poprzez zakładkę nauczyciele wybierając podmenu lista nieobeności wskazując osobę z listy a następnie klikając w trzy kropki wybierając opcję usuń

okno z widokiem na wybór nauczyciela z listy nieobecności z zakładki nauczyciele

Po kliknięciu przycisku usuń pojawi się okno, informujące o próbie usunięcia wybranej nieobecności, którą należy potwierdzić klikając usuń

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia nieobecności

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony operacja zakończona pomyślnie