Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Moduł: NAUCZYCIELE

Nieobecności – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonej nieobecności należy wskazać nauczyciela z listy nauczycieli a następnie przejść do zakładki Zatrudnienie i na dole aplikacji przy zakładce Nieobecności kliknąć w wybierając opcję

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, informujące o próbie usunięcia wybranej nieobecności, którą należy potwierdzić klikając

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony 

Usunięcia nieobecności można dokonać również poprzez zakładkę wybierając podmenu wskazując osobę z listy a następnie klikając w wybierając opcję

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, informujące o próbie usunięcia wybranej nieobecności, którą należy potwierdzić klikając

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony