Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Nieobecności – usunięcie

Aby dokonać Usunięcia wprowadzonej nieobecności należy wskazać nauczyciela z listy nauczycieli a następnie przejść do zakładki Zatrudnienie i na dole aplikacji przy zakładce Nieobecności kliknąć w przycisk menu  ( znakprzycisk menu ), wybierając opcję USUŃ.

okno z widokiem na zatrudnienie i panel nieobeności

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się okno, informujące o próbie usunięcia wybranej nieobecności, którą należy potwierdzić klikając USUŃ.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia nieobecności

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.

Usunięcia nieobecności można dokonać również poprzez zakładkę NAUCZYCIELE wybierając podmenu Lista nieobecności  wskazując osobę z listy a następnie klikając w  menu wybierając opcję USUŃ.

okno z widokiem na wybór nauczyciela z listy nieobecności z zakładki nauczyciele

Po kliknięciu przycisku USUŃ pojawi się okno, informujące o próbie usunięcia wybranej nieobecności, którą należy potwierdzić klikając USUŃ.

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia nieobecności

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”.