Usunięcie

Moduł: NAUCZYCIELE

Nieobecności – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonej nieobecności należy wskazać nauczyciela z listy nauczycieli a następnie przejść do zakładki Zatrudnienie i na dole aplikacji w oknie kliknąć w wybierając opcję

Usunięcia nieobecności można dokonać również poprzez zakładkę wybierając podmenu wskazując osobę z listy a następnie klikając w wybierając opcję

Po kliknięciu przycisku pojawi się okno, informujące o próbie usunięcia wybranej nieobecności, którą należy potwierdzić klikając

Usunięcie danych zakończy się komunikatem wyświetlanym na dole strony.