Data ostatniej aktualizacji: 16.07.2019

Dane zbiorcze – Szkoła – Dożywianie uczniów – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć modyfikację należy kliknąć w Ikona kosza przy danych podlegających zmianie

okno dane zbiorcze inne zakładka dożywianie uczniów z zaznaczoną możliwością usunięcia

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony przycisk usuń .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać przycisk anuluj .

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat komunikat operacja zakończona pomyślnie .