Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2020

Dane zbiorcze – Szkoła – Wydatki – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

Następnie należy rozwinąć podlegający usunięciu rozdział za pomocą strzałki znajdującej się po lewej stronie wiersza.

Następnie należy kliknąć w przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.

Grupa paragrafów – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

Następnie należy rozwinąć podlegający usunięciu rozdział za pomocą strzałki znajdującej się po prawej stronie wiersza.

Następnie należy kliknąć w ikonę znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Po usunięciu grupa paragrafów zniknie.