Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 29.07.2019

Dane zbiorcze – Szkoła – Wydatki – usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych należy w pierwszym kroku w prawym górnym rogu okna wybrać rok kalendarzowy oraz kwartał.

W wierszu Rozdział można wpisać numer rozdziału, jaki będzie podlegał usunięciu.

W pierwszym kroku przez dokonaniem usunięcia należy kliknąć w wybrany rozdział.

Następnie należy kliknąć w przycisk znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.