Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2019

DANE ZBIORCZE – INNE – WYDAWANIE POSIŁKÓW – USUNIĘCIE

Aby usunąć wprowadzone dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu i wybrać opcję USUŃ.

Pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie.

Po zatwierdzeniu przyciskiem wyświetli się komunikat .

Informacje znikną z okna danych dziedzinowych.