Data ostatniej aktualizacji: 10.06.2019

DANE ZBIORCZE – INNE – WYDAWANIE POSIŁKÓW – USUNIĘCIE

Aby usunąć wprowadzone dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu i wybrać opcję USUŃ.

okno dane zbiorcze inne zakładka wydawanie posiłków z zaznaczonym przyciskiem usuń

Pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ wyświetli się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Informacje znikną z okna danych dziedzinowych.

okno dane zbiorcze inne zakładka wydawanie posiłków po usunięciu danych