Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

DANE ZBIORCZE – INNE – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – USUNIĘCIE

W celu usunięcia wcześniej wprowadzonych danych należy w module przy wybranym wpisie należy wybrać funkcje USUŃ.

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

Po zatwierdzeniu przyciskiem https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-140.png pojawi się komunikat .

Po wykonaniu tej operacji dane zostaną usunięte.