Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

DANE ZBIORCZE – INNE – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – USUNIĘCIE

W celu usunięcia wcześniej wprowadzonych danych należy w module zakładka wychowanie do życia w rodzinie przy wybranym wpisie należy wybrać funkcje USUŃ.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie  z zaznaczonym przyciskiem usuń

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem przycisk usuń pojawi się komunikat .

Po wykonaniu tej operacji dane zostaną usunięte.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie po usunięciu wybranych danych