Data ostatniej aktualizacji: 26.09.2019

DANE ZBIORCZE – INNE – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE – USUNIĘCIE

W celu usunięcia wcześniej wprowadzonych danych należy w module WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE przy wybranym wpisie należy wybrać funkcję USUŃ.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie  z zaznaczonym przyciskiem usuń

Po wybraniu tej opcji pojawi się okno, w którym należy potwierdzić operację usunięcia:

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu przyciskiem USUŃ pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po wykonaniu tej operacji dane zostaną usunięte.

okno dane zbiorcze inne zakładka wychowanie do życia w rodzinie po usunięciu wybranych danych