Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2019

Dane zbiorcze – JST – Pomoc Materialna – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku kalendarzowego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w przycisk menu i z listy wybrać USUŃ.

okno z widokiem na pomoc materialną z oznaczoną w prawym górnym rogu funkcja usuń

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie przycisku USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

okno z widokiem na potwierdzenie usunięcia wybranej danej

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.