Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

Finanse – Pracownicy – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane, należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty,

a następnie kliknięcia ikonę KOSZA.

okno z widokiem na zakładkę pracownicy z oznaczonym w prawym górnym rogu rokiem kalendarzowym i znakiem usunięcia

Po kliknięciu ikony KOSZA pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia danych, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

okno z widokiem na potwierdzenie usunięcia wybranej danej

A następnie pojawi się informacja o jego pomyślnym usunięciu: Operacja zakończona pomyślnie.

okno z widokiem na kwartał po usunięciu danych