Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

DANE ZBIORCZE

Finanse – Pracownicy – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane, należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty,

a następnie kliknięć przycisk .

Po kliknięciu przycisku pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia danych, który należy zatwierdzić przyciskiem .

A następnie pojawi się informacja o jego pomyślnym usunięciu.