Data ostatniej aktualizacji: 14.10.2019

Finanse – Pracownicy – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane, należy rozpocząć od wybrania okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty,

a następnie kliknięć przycisk znak kosza .

okno z widokiem na zakładkę pracownicy z oznaczonym w prawym górnym rogu rokiem kalendarzowym i znakiem usunięcia

Po kliknięciu przycisku znak kosza pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia danych, który należy zatwierdzić przyciskiem usuń .

okno z widokiem na potwierdzenie usunięcia wybranej danej

A następnie pojawi się informacja o jego pomyślnym usunięciu.

widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie

okno z widokiem na kwartał po usunięciu danych