Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane w Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej należy wejść w zakładkę i wskazać placówkę, której dane mają być usunięte.

Po wybraniu placówki w pierwszej kolejności należy wskazać rok szkolny, a następnie kliknąć w i wybrać przycisk .

Po kliknięciu pojawi się okno informujące o chęci usunięcia danych, które należy zatwierdzić przyciskiem .

Po zapisaniu usunięciu danych, pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zapisaniu danych

.