Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej – usunięcie

Aby usunąć wprowadzone dane w Danych o działalności placówki oświatowo-wychowawczej należy wejść w zakładkę Dane zbiorcze, Dane o działalności i wskazać placówkę, której dane mają być usunięte.

Po wybraniu placówki w pierwszej kolejności należy wskazać rok szkolny, a następnie kliknąć w przycisk menu i wybrać przycisk USUŃ

widok okna dane o działalności placówki oświato-wychowawczej z zaznaczoną możliwością wyboru roku szkolnego i zaznaczonym przyciskiem usuń

Po kliknięciu USUŃ pojawi się okno informujące o chęci usunięcia danych, które należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ

widok okna do potwierdzenie usunięcia wybranych danych

Po zapisaniu usunięciu danych, pojawi się komunikat informujący o pomyślnym zapisaniu danych: Operacja zakończona pomyślnie

widok okna dane o działalności placówki oświatowo-wychowawczej po usunięciu wybranych danych