Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2019

Dane zbiorcze

Dane o działalności – Placówki kształcenia i doskonalenia – pozaszkolne formy kształcenia – usunięcie

Aby dokonać usunięcia błędnie wprowadzonych danych, należy przy wybranym wpisie użyć „strzałki”

rozwinie się formularz z poglądem wprowadzonych danych.

W dolnej części formularza należy wybrać funkcję USUŃ :

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/word-image-40.png  .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2019/03/word-image-41.png  .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat  https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png  .

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.