Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2019

Dane zbiorcze

Dane o działalności – Placówki kształcenia i doskonalenia – pozaszkolne formy kształcenia – usunięcie

Aby dokonać usunięcia błędnie wprowadzonych danych, należy przy wybranym wpisie użyć „strzałki” widok okna dane o działalności - pozaszkolne formy kształcenia z zaznaczoną strzałką do rozwinięcia szczegółów

rozwinie się formularz z poglądem wprowadzonych danych.

W dolnej części formularza należy wybrać funkcję USUŃ :

widok formularza pozaszkolne formy kształcenia z wprowadzonymi danymi widok formularza pozaszkolne formy kształcenia z zaznaczonym przyciskiem usuń

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony  przycisk usuń  .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać  przycisk anuluj  .

widok okna z możliwością potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat  widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie  .

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.

widok okna pozaszkolne formy kształcenia po usunięciu wybranych danych