Data ostatniej aktualizacji: 29.04.2019

Dane zbiorcze – Dane o działalności – Praktyczna nauka zawodu – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku szkolnego.

Następnie by rozpocząć usunięcie należy kliknąć w przycisk menu i z listy wybrać przycisk usuń .

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony przycisk usuń .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać przycisk anuluj .

widok okna do potwierdzenia usunięcia danych

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .