Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Zgłoszenia do egzaminu – usunięcie

Błędnie wprowadzone dane Zgłoszenia do egzaminu można usunąć za pomocą funkcji kosz przycisk kosz dostępnej w prawym dolnym rogu formularz.

Okno z widokiem zakładki dane dziedzinowe i przyciskiem usunięcia zgłoszenia do egzaminu

Po kliknięciu funkcji kosza pojawia się komunikat:

Okno komunikatu: czy na pewno usunąć zgłoszenie do egzaminu?

Chęć usunięcia danych należy potwierdzić klikając przycisku  przycisk usuń .

Proces potwierdzony jest komunikatem   Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .