Data ostatniej modyfikacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Zgłoszenia do egzaminu – usunięcie

Błędnie wprowadzone dane Zgłoszenia do egzaminu można usunąć za pomocą funkcji kosz dostępnej w prawym dolnym rogu formularz.

Po kliknięciu funkcji kosza pojawia się komunikat:

Chęć usunięcia danych należy potwierdzić klikając przycisku  .

Proces potwierdzony jest komunikatem   .