Usunięcie

Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Zgłoszenia do egzaminu – usunięcie

Błędnie wprowadzone dane Zgłoszenia do egzaminu można usunąć za pomocą funkcji kosz dostępnej w prawym dolnym rogu formularz.

Po kliknięciu funkcji kosza pojawia się komunikat:

Chęć usunięcia danych należy potwierdzić klikając przycisk usuń   .

Proces potwierdzony jest komunikatem   .