Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła Nauczyciele Tygodniowy wymiar zajęć/ Obowiązki – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych Tygodniowego wymiaru zajęć jedynie z powodu błędu. W tym celu należy kliknąć  menu  ( znak przycisk menu)  i wybrać opcję USUŃ.

okno z widokiem na tygodniowy wymiar zajęć który ma zostać usunięty

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komuikat potwierdzający chęć usunięcia wybranego tygodniowego wymiaru zajęć

Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Usunięcie błędnego wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

okno z widokiem na usunięty z wpis z tygodniowego wymiaru zajęć

Obowiązki – usunięcie

Funkcja usunięcia obowiązku dotyczy tylko części informacji wprowadzonych danych w tym panelu.

Aby usunąć obowiązek nauczyciela należy wybrać odpowiedni wpis obowiązku, następnie z menu (znak  przycisk menu)           i opcję USUŃ.

okno z widokiem na obowiązek który ma zostać usunięty

Pojawi się komunikat: okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia wybranego obowiązku

Usunięcie obowiązku należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Obowiązki.

Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również usunąć bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów.

okno z widokiem na listę umów po wyborze panelu bocznego i zakładki nauczyciele

W panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć z menu ( znak przycisk menu), należy wybrać opcję USUŃ.

oko z widokiem na panel tygodniowego wymiaru zajęć  który ma zotać usunięty

Pojawi się komunikat:

okno z widokiem na komunikat potwierdzający chęć usunięcia wybranego tygodniowego wymiaru zajęć

Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję USUŃ.

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: “Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

okno z widokiem na usunięty wpis z tygodniowy wymiaru zajęć