Data ostatniej aktualizacji: 02.09.2019

Szkoła – Nauczyciel

Tygodniowy wymiar zajęć/ Obowiązki – usunięcie

Istnieje możliwość usunięcia wprowadzonych danych Tygodniowego wymiaru zajęć jedynie z powodu błędu. W tym celu należy kliknąć znak menu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/word-image-27.png  i wybrać opcję USUŃ.

Pojawi się komunikat:

Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Usunięcie błędnego wpisu należy potwierdzić wybierając opcję .

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „ Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.

Obowiązki – usunięcie

Funkcja usunięcia obowiązku dotyczy tylko części informacji wprowadzonych danych w tym panelu.

Aby usunąć obowiązek nauczyciela należy wybrać odpowiedni wpis obowiązku, następnie z menu opcję USUŃ.

Pojawi się komunikat:

Usunięcie obowiązku należy potwierdzić wybierając opcję .

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z panelu danych Obowiązki.

Dane dotyczące Tygodniowego wymiaru zajęć oraz Obowiązki można również usunąć bezpośrednio z modułu Nauczyciele po wybraniu w panelu bocznym zakładki Lista umów.

W panelu danych Tygodniowy wymiar zajęć z menu należy wybrać opcję USUŃ.

Pojawi się komunikat:

Usunięcie tygodniowego wymiaru zajęć spowoduje usunięcie zarejestrowanych w ramach tego tygodniowego wymiaru zajęć obowiązków nauczyciela.

Usunięcie wpisu należy potwierdzić wybierając opcję .

Poprawne usunięcie danych skutkuje pokazaniem się informacji na dole strony: „Operacja zakończona pomyślnie”. Wybrany wpis zostaje usunięty z okna wprowadzonych danych.