Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Zajęcia dodatkowe – usunięcie

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu i wybrać opcję przycisk usuń .

Okno z widokiem na zakładkę dane dziedzinowe u wybranego ucznia i możliwość usunięcia zajęć dodatkowych

Następnie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie  przycisk usuń . W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać przycisk anuluj .

Okno komunikatu czy na pewno chcesz usunąć infrmację o zajęciach dodatkowych?

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat Widok na komunikat operacja zakończona pomyślnie

Widok okna po usunieciu wpisu w zajęciach dodatkowych, w danych dziedzinowych wybranego ucznia