Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Zajęcia dodatkowe – usunięcie

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-45.png i wybrać opcję https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/11/word-image-46.png .

Następnie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony . W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat