Data ostatniej aktualizacji: 03.02.2020

Uczniowie – Dane dziedzinowe – Pomoc materialna – usunięcie

Aby usunąć dane należy przy wybranym wpisie wejść w menu przycisk menu i wybrać opcję przycisk usuń .

Widok na zakładkę dane dziedzinowe wybranego ucznia z możliwością usunięcia pomocy materialnej

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony przycisk usuń . W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać przycisk anuluj .

Okno z komunikatem czy na pewno chcesz usunąć pomoc materialną?

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat Widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie .

Okno z widokiem po zmianach w tym usunięcia wpisu w pomocy materialnej.