Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Finanse – Wydatki i dotacje – usunięcie

Wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące Wydatków i dotacji należy rozpocząć od wyboru roku szkolnego oraz okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty, a następnie przy odpowiednim sprawozdaniu kliknąć w przycisk menu i wybrać opcje USUŃ.

okno dane zbiorcze finanse zakładka wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

Po kliknięciu USUŃ pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia wybranej danej, który należy zatwierdzić klikając USUŃ.

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po usunięciu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie, a usunięte dane znikają z listy sprawozdań.

okno wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister po usunięciu wybranych danych