Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Finanse – Wydatki i dotacje – usunięcie

Wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące Wydatków i dotacji należy rozpocząć od wyboru roku szkolnego oraz okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty, a następnie przy odpowiednim sprawozdaniu kliknąć w i wybrać opcje .

Po kliknięciu Usuń pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia wybranej danej, który należy zatwierdzić klikając .

Po usunięciu danych pojawi się komunikat , a usunięte dane znikają z listy sprawozdań.