Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Finanse – Wydatki i dotacje – usunięcie

Wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

Aby usunąć wprowadzone dane dotyczące Wydatków i dotacji należy rozpocząć od wyboru roku szkolnego oraz okresu sprawozdawczego, który ma zostać usunięty, a następnie przy odpowiednim sprawozdaniu kliknąć w przycisk menu i wybrać opcje przycisk usuń .

okno dane zbiorcze finanse zakładka wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister

Po kliknięciu Usuń pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia wybranej danej, który należy zatwierdzić klikając przycisk usuń .

okno do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po usunięciu danych pojawi się komunikat komunikat operacja zakończona pomyślnie , a usunięte dane znikają z listy sprawozdań.

okno wydatki i dotacje na placówki prowadzone przez organy prowadzące inne niż JST/Minister po usunięciu wybranych danych