Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

Dane zbiorcze

Zatrudnienie – Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku kalendarzowego oraz kwartału.

Aby usunąć wprowadzone dane należy w prawym górnym rogu okna wybrać ikonę kosz https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-224.png .

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony .

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać .

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/03/word-image-148.png .

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.