Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

Dane zbiorcze

Zatrudnienie – Wymiar zatrudnienia – pracownicy niebędący nauczycielami – usunięcie

W pierwszym kroku należy w prawym górnym rogu okna wybrać dane jakie ulegną usunięciu poprzez wybór roku kalendarzowego oraz kwartału.

Aby usunąć wprowadzone dane należy w prawym górnym rogu okna wybrać ikonę KOSZA.

Automatycznie pojawi się okno, w którym należy potwierdzić usunięcie danych poprzez wybranie ikony USUŃ.

W przypadku rezygnacji z usunięcia danych należy wybrać ANULUJ.

Po zatwierdzeniu pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie.

Po usunięciu tabela z danymi zniknie.