Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności – Czas pracy – Usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych w Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych, należy wejść w moduł dane zbiorczei moduł dane o działalności, a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą przycisk strzałka i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych. Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny a następnie ikonkę przycisk kosz .

widok okna dane o działalności czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych z zaznaczoną możliwością usunięcia

Po kliknięciu w kosz pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia danych, który należy zatwierdzić przyciskiem przycisk usuń .

widok komunikatu do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po usunięciu danych pojawi się komunikat:

widok komunikatu operacja zakończona pomyślnie