Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności – Czas pracy – Usuniecie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych w Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych, należy wejść w i , a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych. Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny a następnie ikonkę .

Po kliknięciu w kosz pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia danych, który należy zatwierdzić przyciskiem .

Po usunięciu danych pojawi się komunikat:

https://pomocsio.men.gov.pl/wp-content/uploads/2017/10/word-image-47.png