Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2019

DANE ZBIORCZE

Dane o działalności – Czas pracy – Usunięcie

Aby dokonać usunięcia wprowadzonych danych w Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych, należy wejść w Dane zbiorcze i Dane o działalności, a następnie z okna głównego rozwinąć listę za pomocą przycisk strzałka i wybrać Czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych.

Po wybraniu zakładki dotyczącej czasu pracy należy wybrać rok szkolny a następnie ikonę KOSZ.

widok okna dane o działalności czas pracy placówek wychowania przedszkolnego lub oddziałów przedszkolnych z zaznaczoną możliwością usunięcia

Po kliknięciu w KOSZ pojawi się komunikat potwierdzający chęć usunięcia danych, który należy zatwierdzić przyciskiem USUŃ.

widok komunikatu do potwierdzenia usunięcia wybranych danych

Po usunięciu danych pojawi się komunikat: Operacja zakończona pomyślnie